Sản phẩm

Công nghệ
Thông minh

Việc duy trì trật tự, an ninh tại các siêu thị, trung tâm thương mại luôn là một thách thức. Lưu lượng người ra vào lớn và hàng hoá đa dạng, nằm tại nhiều khu vực khác nhau đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ, hợp lý cho hệ thống giám sát.

Giải pháp camera an ninh của CMS cung cấp hệ thống thiết bị kiểm soát và cảnh báo toàn diện tại tất cả các tầng, quầy thanh toán và khu vực các ngành hàng, mang lại không gian mua sắm thân thiện cho khách hàng cũng như sự toàn vẹn của trang thiết bị và hàng hoá.

1. Kiểm soát và cảnh báo toàn diện tại tất cả các tầng

2. Kiểm soát quầy thanh toán và khu vực các ngành hàng

3. Bảo đảm sự toàn vẹn của trang thiết bị và hàng hoá