AVER

 • Độ phân giải FullHD 1080P
 • Camera room 4x
 • Hỗ trợ chuẩn giao thức
 • Hỗ trợ chuẩn Video
 • Hỗ trợ chuẩn Audio
 • Độ phân giải FullHD 1080P
 • Camera room 4x
 • Hỗ trợ chuẩn giao thức
 • Hỗ trợ chuẩn Video
 • Hỗ trợ chuẩn Audio
 • Bắt trọn khung hình
 • Hiển thị rõ từng chi tiết
 • Nâng cao hiệu quả cuộc họp
 • Hỗ trợ phần mềm free
 • Chất lượng vượt trội
 • License nâng cấp lên 6, 8 hoặc 10 điểm
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Tính năng ghi âm One-touch
 • Chia sẻ nội dung FullHD
 • License nâng cấp lên 6, 8 hoặc 10 điểm
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Tính năng ghi âm One-touch
 • Chia sẻ nội dung FullHD
 • MCU kết nối tối đa 10 điểm cầu
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Chuyển đổi hình ảnh người nói chính
 • Tính năng ghi âm One-touch

 

 • Thúc đẩy hợp nhất truyền thông
 • Họp trực tuyến bằng trình duyệt web
 • Hỗ trợ màn hình 2 camera
 • Thúc đẩy hợp nhất truyền thông
 • Họp trực tuyến bằng trình duyệt web
 • Thiết kế ID với kiểu dáng mới