Hệ thống hội nghị truyền hình đa điểm

 • License nâng cấp lên 6, 8 hoặc 10 điểm
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Tính năng ghi âm One-touch
 • Chia sẻ nội dung FullHD
 • License nâng cấp lên 6, 8 hoặc 10 điểm
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Tính năng ghi âm One-touch
 • Chia sẻ nội dung FullHD
 • MCU kết nối tối đa 10 điểm cầu
 • Camera PTZ zoom 18X
 • Chuyển đổi hình ảnh người nói chính
 • Tính năng ghi âm One-touch

 

 • Thúc đẩy hợp nhất truyền thông
 • Họp trực tuyến bằng trình duyệt web
 • Thiết kế ID với kiểu dáng mới