Desktop

 • Thiết kế cổ điển độc đáo nhất
 • Gaming mạnh nhất
 • Tích hợp WiFi tiện lợi
 • Linh kiện thiết kế hợp lý
 • Cấu hình chất lượng
 • Cấu hình khủng
 • Thiết kế mạnh mẽ
 • Hệ thống tản nhiệt nước độc đáo
 • Dãy đèn led độc đáo
 • Thiết kế mạnh mẽ
 • Sức mạnh xử lý kinh ngạc
 • Khả năng nâng cấp ấn tượng
 • Kết nối mạnh mẽ ấn tượng
 • Linh kiện thiết kế hợp lý
 • Thiết kế mạnh mẽ
 • Sức mạnh xử lý đa năng
 • Khả năng nâng cấp ấn tượng
 • Kết nối mạnh mẽ tiện lợi
 • Linh kiện thiết kế hợp lý
 • Thiết kế mạnh mẽ
 • Sức mạnh xử lý đa năng
 • Khả năng nâng cấp ấn tượng
 • Kết nối mạnh mẽ tiện lợi
 • Linh kiện thiết kế hợp lý
 • Thiết kế mạnh mẽ
 • Sức mạnh xử lý đa năng
 • Khả năng nâng cấp ấn tượng
 • Kết nối mạnh mẽ tiện lợi
 • Linh kiện thiết kế hợp lý

Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 27001:2013; Đáp ứng thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.