Flip

 • Nâng cao khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh
 • Dễ dàng truy cập và trình bày bài giảng một cách khoa học
 • Chia sẻ nội dung bài học nhanh chóng

Giải pháp hội nghị trực tuyến tích hợp hoàn hảo giữa Samsung Flip và Cisco Webex Room Kit Mini

 • Hội thảo trực tuyến
 • Hợp tác đa chiều
 • Trình chiếu không dây
 • Màn hình tương tác vượt trội
 • Viết vẽ thỏa thích với Chế Độ Bút Viết và Cọ Vẽ
 • Dễ dàng truy cập lên đến 20 trang văn bản cùng lúc
 • Đa dạng các cổng kết nối
SIZE 55
 • Viết vẽ thỏa thích với Chế Độ Bút Viết và Cọ Vẽ
 • Dễ dàng truy cập lên đến 20 trang văn bản cùng lúc
 • Đa dạng các cổng kết nối
SIZE 65
 • Viết vẽ thỏa thích với Chế Độ Bút Viết và Cọ Vẽ
 • Dễ dàng truy cập lên đến 20 trang văn bản cùng lúc
 • Đa dạng các cổng kết nối