Sản phẩm

Công nghệ
Thông minh

Đặc thù hoạt động của sân bay yêu cầu bộ phận an ninh cùng một lúc phải quản lý tuân thủ quy định của nhân viên sân bay, quản lý hoạt động của hành khách, bảo vệ tài sản, giám sát – xử lý mối đe doạ về an ninh, an toàn… Tất cả cần được thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ, chính xác tuyệt đối.

Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, giải pháp camera an ninh của CMS thiết lập mạng lưới quan sát tự động phủ khắp sân bay, đáp ứng tiêu chí quản lý nghiêm ngặt. Toàn bộ dữ liệu trong thời gian thực được truyền về và xử lý tại duy nhất 1 trung tâm kiểm soát.

1 Xử lý mối đe doạ về an ninh, an toàn

2 Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt

3 Toàn bộ dữ liệu trong thời gian thực được truyền về và xử lý tại duy nhất 1trung tâm kiểm soát