Honeywell

 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.8mm Fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 15m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.1mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại No IR LEDs
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 20m 65ft
 • Độ phân giải 1/3″ 4MP 
 • Ống kính 2.8mm fixed, F2.0
 • Hồng ngoại 20m 65ft
 • Độ phân giải 1/2.7″ 2MP
 • Ống kính 2.7-12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8″ 2MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/2.7″ 2MP
 • Ống kính 7-22mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/3” 4MP
 • Ống kính 2.7-13.5mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 20m
 • Nén hình ảnh H.265+
 • Độ phân giải 1/.7” 12MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.53
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.265
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.4
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.264
 • Độ phân giải 1/2.8” 2MP
 • Ống kính 2.7~12mm MFZ, F1.6
 • Hồng ngoại 50m
 • Nén hình ảnh H.265+